Vägen till framgång

Utbildningar efter era behov

Förutom att tillhandahålla behovsanpassade lokaler och övningsområde samt erfarna och kompetenta instruktörer kommer Andvare tillhandahålla färdiga utbildningspaket. 

High Risk Operators Course (HIROC)

HIROC ger dig alla verktyg du behöver för att kunna ta en anställning som personskyddsoperatör och livvakt i ett högriskområde. Vi erbjuder en av de mest omfattande utbildningarna i branschen med utgångspunkt i Försvarsmaktens krav och grundutbildning för militära livvakter i utlandstjänst.

IMG_6803

Taktisk Sjukvård

Deltagarna erhåller adekvat teoretisk och praktisk kunskap avseende prehospitalt akut omhändertagande enligt C-ABCDE. Deltagarna erhåller även kunskap om människan under stress för att bättre förstå sin egen och andras förmåga under hög press och stress. Genom erhållen principiellt taktisk kunskap genomförs praktiska microövningar med inslag av anpassad stressvaccinering.

 

Valtams instruktörer är också utbildade av och följer svenska HLR-rådets utbildningsprogram.

Fordonsutbildning

Avancerad körning för livvakter eller insatspersonal med tunga eller lätta fordon.

Terrängkörningsutbildning på en unik övningsplats som förbereder förarna för att möta varierande terräng och hinder.

Personskyddsväktare

Vi erbjuder en unik utbildning inom personsäkerhet som följer föreskrifterna enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1.

 

Vår utgångspunkt är att en mängd färdigheter krävs för att realistiskt kunna genomföra personsäkerhetsarbete i en komplex och föränderlig värld och strävar efter att optimera varje individ att nå sin fulla potential inom givna tidsramar.

Spaning

Utbildningen ger en grundläggande förståelse för spaningsmetodikens konst och genomförs i stads- och förortsmiljö.

Utbildningen riktar sig till dig som önskar arbeta med olika typer av fysisk informationsinhämtning men även till dig som i din arbetsroll arbetar förebyggande med att förhindra att fysisk informationsinhämtning sker mot dig eller din arbetsgivare. Till exempel i din roll som personskyddsoperatör.

Självskydd och Taktik

Kombinationen av den samlade erfarenheten hos Valtams instruktörer och tillgång till Valtams behovsanpassad utbildningsplats i Roslagen skapas förutsättningar för kvalitativa och effektiva utbildningar i taktisk träning.

 

Valtam genomför behovsanpassad scenarioträning baserad på aktuell yrkesgrupp och den uppgift som avses lösa. Vi genomföra bland annat träning för myndigheter, personal i högrisk miljö, personskyddsväktare, skyddsvakter, ordningsvakter, väktare och sjukvårdspersonal. Omfattningen av utbildningstillfället anpassas efter behov och önskemål.

Expanderbar batong

Som komplement till våra övriga utbildningar eller enskilt utbildar vi i expanderbar batong som följer föreskrifterna enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1.

 

Våra instruktörer har erfarenhet av att utbilda i ämnet och bärande av batong i sin tjänst från bland annat Polisen, Försvarsmakten och Bevakningsbranschen.

I en trygg miljö skapar vi grundförutsättningarna för att ta till sig kunskapen som krävs för att bära batong i tjänsten.

Pepparspray (OC)

Vi kan erbjuda utbildning för användare av pepparspray för dig som till exempel är personskyddsväktare enligt föreskrifterna PMFS 2017:10 FAP 573-1.

 

Våra instruktörer har erfarenhet av att utbilda i ämnet och bärande av OC-spray i sin tjänst från bland annat Polisen, Försvarsmakten och Bevakningsbranschen.

I en trygg miljö skapar vi grundförutsättningarna för att ta till sig kunskapen som krävs för att bära OC-spray i tjänsten.

Handhavande Skjutvapen (HAS)

Våra instruktörer har lång erfarenhet av att utbilda i bärande av vapen från Polisen, Försvarsmakten och bevakningsbranschen.

 

I en trygg miljö skapar vi förutsättningarna för att ta till sig kunskapen som krävs för att bära skjutvapen i tjänsten.

sv_SESE